Fordøjelse og absorption

Efter gennemgang af dette kapitel vil du have en forståelse af hvordan den
mad vi indtager vil blive fordøjet, absorberet og til sidst brugt til forskellige
funktioner i kroppen.
Vi gennemgår de forskellige stadier af fordøjelsen og hvordan de hver især
bidrager til at den vi indtager kan bruges mest effektivt i kroppen.

Energisystemer

Efter gennemgang af dette kapitel vil du have en forståelse af hvordan
kroppen generer energi til de processer som kræver det. Du lærer om de
forskellige måder hvorpå energi kan skabes, alt efter hvor intensivt det
arbejde vi laver er.