Kapitel 1 gennemgår overordnet emnerne introduktion til kost, cellens opbygning og energibalance.

Efter gennemgang af dette kapitel vil du have en forståelse for:

  • cellens opbygning, hvilke organeller der findes i cellen, hvilken funktion de hver især har og slutteligt hvordan celler er essentielle for at kroppen fungerer optimalt.
  • hvordan et individs ligevægtsindtag kan udregnes, hvordan teori og praksis hænger sammen og hvilke faktorer der influerer på energibalancen.

Oversigt over lektioner:

Lektion 1.1:
Introduktion til undervisningen og opbygning heraf, information omkring eksamen og etikette

Lektion 1.2:
Introduktion til, hvorfor man bør arbejde med kost
Opgave

Lektion 1.3:
Opsamling på opgave fra lektion 1.2
Hvad er god kost?
Opgave

Lektion 1.4:
Opsamling på opgave fra lektion 1.3.

Lektion 1.5:
Kroppens opbygning og systemer
Cellens opbygning
Cellulære proteiner

Lektion 1.6
Energibalance
Opgave

Lektion 1.7
Opsamling på opgave fra lektion 1.6

Lektion 1.8
Gennemgang af aktiviteter, der samlet set beskriver vores energiforbrug

Lektion 1.9
Energibehov
Basalstofskifte (BMR)
Physical Activity Level (PAL)
Udregning af BMR

Lektion 1.10
Udregning af PAL
Udregning af ligevægtsindtag
Afrunding af kapitel 1

Spørgsmål til kapitel 1: https://forms.gle/qTGtxKZUkPoLfNm47